Göran Zettergren

BLOGG: Dela med dig – det är enda sättet att ha allting kvar

Rubriken till detta inlägg är ett citat ur en sång. Spontant kan vi fundera på om det verkligen är sant men efter en fördjupad reflektion så ser vi poängen med budskapet. Tänker vi bara på vårt eget bästa som individer och länder i den rika västvärlden så får det förödande konsekvenser för människor i andra delar av vår värld.

Läs mer

LjusetsTid_thmb

Ljusets tid

I samband med vårt påskfirande gav vi ut ett litet häfte, som vi kallade Fastan & Festen. Där fanns fastans och påskens gudstjänster presenterade och läsaren gavs en möjlighet att komma mer förberedd till gudstjänsterna. Många använde sig också av dessa texter som en hjälp in i sitt eget andaktsliv eller som underlag för goda samtal i exempelvis en ledargrupp eller husgrupp. Nu vill vi därför återkomma med samma koncept utifrån advents- och jultiden.

Läs mer

w_alla_loggor

Vi stöttar Betlehemskyrkan

Vi i Betlehemskyrkan är glada för att en rad företagare har valt att stötta församlingens kommunikationsarbete. I dagsläget finns det utrymme för ytterligare några annonsörer att synas här på hemsidan, i församlingstidningen KyrkTorget, samt i kalendariebladet Lilla KyrkTorget. Kontakta tobias@betlehemskyrkan.se för mer information.

Läs mer