Göran Zettergren

BLOGG: En inkluderande gemenskap

De senaste veckorna har en livlig diskussion förts i olika sociala medier. Det handlar om homosexualitet och kristen tro. Kan man vara kristen och leva i en homosexuell relation? Att denna fråga åter igen tagit fart beror på att 22 pastorer från Pingströrelsen skrivit en artikel i i tidningen Dagen där de ger uttryck för […]

Läs mer

Göran Zettergren

BLOGG: Engagemang och demokrati

Igår inbjöd församlingens ledning till ett församlingsmöte. Vi gladdes över ett välbesökt sådant där många röster gjorde sig hörda, inte minst från våra ungdomar/unga vuxna. Ämnet för kvällen var församlingens frilufts- och lägergård, Solviken. Solviken, som tidigare kallades för Töllsjögården, har under många år varit betydelsefull för församling och SMU (numera Equmenia). Många enskilda, grupper och församlingen som […]

Läs mer

vistottarbk_thmb

Vi stöttar Betlehemskyrkan

Vi i Betlehemskyrkan är glada för att en rad företagare har valt att stötta församlingens kommunikationsarbete. I dagsläget finns det utrymme för ytterligare några annonsörer att synas här på hemsidan, i församlingstidningen KyrkTorget, samt i kalendariebladet Lilla KyrkTorget. Kontakta tobias@betlehemskyrkan.se för mer information.

Läs mer